میز کارشناسی باران دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز کارشناسی باران میز کارشناسی باران میز کارشناسی باران

میز کارشناسی باران به ابعاد ۷۶*۱۷۰*۱۸۰ سانتی متر با ال ثابت -دارای ۱ عدد کشو ٰ ۱ عدد کشو پرونده خور ٰ ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس در قسمت ال