میز همکار سپیده دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز همکار سپیده میز همکار سپیده میز همکار سپیده

میز همکار سپیده به ابعاد ۷۶*۲۱۰*۳۰۰ سانتی متر با ال متحرک -دارای ۸ عدد کشو ٰ ۴ عدد کشو پرونده خور ٰ ۴ عدد کمد دو طبقه و طبقات جهت زونکن