میز مدیریتی مینا دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی مینا میز مدیریتی مینا میز مدیریتی مینا

میز مدیریتی مینا به ابعاد ۷۶*۱۸۵*۲۰۷ سانتی متر با ال متحرک -دارای ۵ عدد کشو ٰ ۱ عدد کشو پرونده خور ٰ ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس در قسمت ال میز