میز مدیریتی غزال دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی غزال میز مدیریتی غزال میز مدیریتی غزال

میز مدیریتی غزال به ابعاد ۷۶*۹۰*۲۲۰ سانتی متر با ال – دارای ۳ کشو ٰ ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس در قسمت ال