میز مدیریتی سفیر دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی سفیر میز مدیریتی سفیر میز مدیریتی سفیر

میز مدیریتی سفیر به ابعاد ۷۶*۱۶۵*۲۰۰ سانتی متر ال ریلی ثابت همراه با دراور سه کشو با یک قفل -۱ عدد کشو پرونده خور -یک عدد کشو ساده -کمد جهت یخچال