میز مدیریتی سروش دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی سروش میز مدیریتی سروش میز مدیریتی سروش

میز مدیریتی سروش به ابعاد ۷۶*۱۷۲*۲۳۰ با ال ثابت دارای ۴ عدد کشو ۱ عدد کشو پرونده خور ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس در قسمت ال میز