میز مدیریتی ساغر دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی ساغر میز مدیریتی ساغر میز مدیریتی ساغر

میز مدیریتی ساغر به ابعاد ۷۶*۹۰*۲۱۰ با ال ثابت – دارای ۴ عدد کشو و دوعدد کمد دو طبقه