میز مدیریتی حافظ دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
میز مدیریتی حافظ میز مدیریتی حافظ میز مدیریتی حافظ

میز مدیریتی حافظ به ابعاد ۷۶*۱۸۲*۲۱۰ سانتی متر با ال متحرک – دارای دراور ۳ کشو با قفل مرکزی و کمد دو طبقه درب ریلی در قسمت ال