میز دانشجویی کرشمه دسته بندی محصول : میزهای کارشناسی
میز دانشجویی کرشمه میز دانشجویی کرشمه میز دانشجویی کرشمه

میز دانشجویی کرشمه به ابعاد کلی ۷۶*۶۰*۱۵۰ سانتی متر با قابلیت کاهش طول تا ۸۶٫۵ سانتی متر -دارای ۱ عدد کمد دو طبقه و جای کیس