مجموعه مدیریتی رعنا دسته بندی محصول : میزهای مدیریتی
مجموعه مدیریتی رعنا مجموعه مدیریتی رعنا مجموعه مدیریتی رعنا

مجموعه مدیدیتی رعنا به ابعاد ۷۶*۲۰۷*۱۸۰ سانتی متر با قابلیت جابجایی ال – دارای ۲ عدد کشو ٰ ۱ عدد کشو پرونده خور ٰ ۲ عدد کمد بلند ۳ طبقه جهت قرار گیری زونکن