شماره حساب ها

شماره حساب هاشماره حساب: ۳۴۸۴۵۶۰۳۰۷۱

شماره کارت: ۵۰۴۱۷۲۱۰۳۴۶۵۳۳۴۶

شبا: IR910700034800114560307001

بانک رسالت

بنام قاسم ابوقداره

 

جهت ثبت اطلاعات پرداخت خود گزینه “ثبت فیش بانکی” در منو را انتخاب نمایید.